За нас

Акропол е сред най-бързо развиващите се погребални агенции. Персоналът е млад и подхождащ индивидуално, със съпричастност и професионализъм към опечалените в тежкия за тях момент.

Траурна агенция Акропол е вписана в регистъра на погребални агенции към Столична община. Акропол е сред погребалните агенции администратори на лични данни. Служителите са отговорни по чл. 42./1/ от ЗЗЛД.

Агенцията е вписана в регистъра на погребалните агенции към Столична община. Разполага със специализирани автомобили за транспорт на покойници в страната и чужбина.