Кремация

Комплексна кремация – 690.00 лв.

Съставяне на смъртен акт
Оформяне на документи
Ковчег /обикновен/
Транспорт /от дома – хл. камера – гробищен парк/
Хладилна камера /48 часа/
Кремация
Урна с табелка

за цените на другите услуги по кремация виж тук

 

Последна актуализация януари 2019 г.