Документи

 

Документи необходими за погребение:

1. Съобщение за смърт – издава се от лекар или болнично заведение, според място на смъртта. При нужда агенцията осигурява медицинско обслужване.
2. Лична карта или зелен паспорт
Старо гробно място се ползва с удостоверение за наследници /оригинал/ на първия погребан и квитанция за платеното място.

Ново гробно място се отпуска от Столична община, само в гробищен парк „Банкя“. Заплаща се единствено такса за изкопаване. Мястото се ползва от наследниците на първия погребан. Може да се закупи за вечни времена в рамките на 8 г.

Документи необходими за кремация:

1. Съобщение за смърт – издава се от лекар или болнично заведение, според място на смъртта. При нужда агенцията осигурява медицинско обслужване.
2. Лична карта или зелен паспорт.
3. Разрешение за кремация – издава се от лекар или болнично заведение, според място на смъртта.
4. Документ доказващ най-близка родствена връзка /оригинал/. При съпрузи – акт за брак, при вдовец/вдовица – акт за раждане и т.н.
5. Декларация-съгласие от най-близкия роднина – попълва се в агенцията по образец.

Документи необходими за полагане на урна:

1. Квитанция за платено гробно място/ниша.
2. Удостоверение за наследници на първия погребан/урноположен.

Документи необходими за получаване на урна:

1. Декларация-заявление от най-близък роднина – попълва се в агенцията по образец.
2. Декларация при получаване – попълва се в агенцията по образец.
3. Лична карта на получателя.

Наредба № 2/ 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници издадена от МЗ

Чл. 20. (4) Прахът на починалия се поставя в специален съд (урна) и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия.