Мнения  и  препоръки

Погребална агенция Акропол във Facebook

Погребална агенция Акропол - погребални агенции София

погребална агенция Акропол

Траурна агенция Акропол

офис ул. Черковна № 72 /ъгълът с ул. Оборище/

офис бул. акад. Иван Гешов № 46

денонощни телефони:  02/ 846 86 58

                                          0887/ 622345

                                           0878/ 622345

Агенцията е вписана в регистъра на погребалните агенции към Столична община.

Разполага със специализирани автомобили за транспорт на покойници в страната и чужбина

 

погребални агенции - разплащане Борика     погребение - разплащане Виза     погребение - разплащане Visa Electron     погребални агенции - Maestro     погребална агенция - разплащане с MasterCard

Акропол е сред най-бързо развиващите се погребални агенции. Персоналът е млад и подхождащ индивидуално, със съпричастност и професионализъм към опечалените в тежкия за тях момент. Траурна агенция Акропол е вписана в регистъра на погребални агенции към Столична община. Акропол е сред погребалните агенции администратори на лични данни. Служителите са отговорни по чл. 42./1/ от ЗЗЛД.

                

Погребална агенция Ковчези Урни Драперии Венци и пиафлори Некролози и кетеринг Ценоразпис-други услуги Погребение Кремация Транспорт Контакти